wide header image

Гарантирана най-добра цена

Ако намерите по-ниска цена на друг интернет сайт, в рамките на 24 часа, след като сте направили резервация през www.kempinski.com, хотелът ще приеме по-ниската цена и дори ще я намали с още 25%, за пълня престой на резервацията, първоначално направена на www.kempinski.com. В допълнение към това, вие ще бъдете настанени в по-висока категория стая, според заетостта на хотела.

Гаранцията за най-добра цена на www.kempinski.com подлежи на спазването на Общите условията - моля прегледайте ги, преди да подадете Вашия иск.

 

Подаване на иск съгласно Гаранцията за най-добра цена

Kempinski Hotels S.A. ще разгледа вашия иск съгласно Гаранцията за най-добра цена на Kempinski.com в рамките на 24 часа (считано само в работни дни) от момента на подаването: reservations.corporate@kempinski.com

 

Гаранция за най-добра цена на Kempinski.com – Общи условия

1) Гаранцията за най-добра цена на Kempinski.com се отнася само за резервации, направени в хотели от веригата Кемпински чрез www.kempinski.com или техните официалните уеб сайтове.

 2) Ако в рамките на 24 часа, след като сте направили резервация чрез Kempinski.com, намерите цена („Сравнителна цена”) на друг интернет сайт, която е по-ниска, в сравнение с цената на стаята, която сте резервирали (за същия хотел, същия вид стая, същия брой хора, същите дати на пристигане и заминаване), моля, пишете ни на имейл с тема „Иск съгласно Гаранцията за най-добра цена” на посочения по- горе адрес.

 3) Условията на резервация, приложими към Сравнителната цена (като авансово плащане и депозит, политики за промяна и анулация) трябва да бъдат идентични с условията на резервация направена през сайта Kempinski.com.

 4) Сравнителната цена трябва да бъде публично достъпна и да може да се резервира онлайн.

 

 5) Политиката за гаранцията за най-добра цена на Kempinski.com не се отнася за:

о Цени от така наречените "опак" или тръжни сайтове, където името на хотела и/или конкретния хотел не са известни, докато резервацията не бъде завършена и плащането не бъде направено или преведено (като priceline.com или hotwire.com).

o Всякакви цени, които могат да бъдат намерени на интернет сайтове и са в пакет с хотелската стая и други услуги за пътуване, като самолетни полети, автомобили под наем, екскурзии и др.

о Всякакви цени, които не са публично достъпни, като корпоративни договорени цени или цени за групи, конвенции и/или други събития, които са специално договорени със съответния хотел за конкретни групи или мероприятия.

о Цени, предложени директно по електронната поща.

о Цени, предлагани само за членове на определени групи или физически лица, които отговарят на предварително определени критерии, като например членство в определени асоциации или специални програми, които не са отворени за обществото като цяло.

о Цени, валидни за продължителен престой, над двадесет (20) последователни нощувки.

о Предплатени цени и пакети, за които се издава ваучер, който следва да бъде обменен срещу хотелиерски услиуги в съответния хотел.

о Резиденции, управлявани от Кемпински (като Резиденции Кемпински Астория в Истанбул, Турция, например)

 

6) Сравняването на цените между цената, обявена на Kempinski.com и Сравнителната цена ще бъде направено без всякакви данъци или други такси, свързани с цената на стаята.

7) Ако Сравнителната цена се продава в различна валута от цената на Kempinski.com, Сравнителната цена ще бъде превърната в същата валута, използвана в първоначалната резервация, направена на Kempinski.com, по обменния курс, приложим към датата, на която искът съгласно Гаранцията за най-добра цена на Kempinski.com е бил подаден.

 8) Ако искът за Гаранцията за най-добра цена на Kempinski.com се отнася до резервация, състояща се от няколко нощувки, средната цена за всяка нощувка ще бъде сравнена със средната цена за всяка нощувка за идентична резервация, използвайки интернет сайта, където Сравнителната цена е намерена.

 9) Гаранцията за най-добра цена на Kempinski.com няма да бъде валидна, когато това е забранено по закон.

 10) Kempinski Hotels S.A. си запазва правото да променя или оттегля Гаранцията за най-добра цена на Kempinski.com по всяко време.