Fakturačné údaje

Grand Hotel Kempinski High Tatras
Fakturačné údaje

Názov spoločnosti:
BHP Tatry, s. r. o.

Sídlo spoločnosti:
Dvořákovo nábrežie 6
811 02 Bratislava
Slovakia

Adresa hotela:
Grand Hotel Kempinski High Tatras
Kúpeľná 6
059 85 Štrba - Štrbské Pleso

Telefón: +421 2 5934 8151
Kontaktný formulár

IČO: 45 948 879
DIČ: 2023145256
IČ DPH: SK2023145256

Kempinski
Vaša požiadavka sa spracováva...
Ďakujeme za vašu trpezlivosť

YOUR BROWSER IS NOT SUPPORTED

Please note that this website is optimised for Internet Explorer 10 and higher, as well as Google Chrome, Mozilla Firefox and Safari. To ensure that you are able to use our website to its full extent, we kindly ask you to upgrade your browser version, or select a different one. Thank you.