Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dovoľujeme si vám oznámiť, že BHP Tatry, s. r. o. ako správca osobných údajov dodržiava pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Kempinski.