VIZOS

Svarbi informacija
Atvykstantiems į Vilnių
VIZOS

Į Lietuvą be vizų gali atvykti 78 valstybių piliečiai, tiesa, iš kai kurių šalių – tik diplomatinių, tarnybinių, specialiųjų ar biometrinių pasų savininkai. Kitų šalių piliečiams Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose išduodamos Šengeno arba nacionalinės vizos. Už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą taikomi konsuliniai mokesčiai.

Lietuvos Respublikoje išduodamos dviejų tipų vizos:
• Šengeno A yra oro uosto tranzitinė viza. Ji reikalinga ir galioja vykstant tranzitu per vieno ar kelių Šengeno valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas. Šengeno C yra trumpalaikė viza. Ji skirta vykti tranzitu per Šengeno valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kai jo bendra trukmė neviršija trijų mėnesių per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių narių teritoriją datos.
• Nacionalinė viza leidžia atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ilgiau kaip tris mėnesius. Vienkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Daugkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kurio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas šioje šalyje.
Vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. Jei Jūsų šalyje, kurios pilietis esate ar kurioje turite leidimą gyventi, nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, kreipkitės į artimiausią Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ar į tą, į kurią Jums lengviausia nuvykti.

Įkainiai
Už prašymo išduoti vizą nagrinėjimą taikomi tokie konsuliniai mokesčiai:
• oro uosto tranzitinė viza (A) – 60 EUR;
• tranzitinė viza (B) – 60 EUR;
• trumpalaikė viza (C) – 60 EUR;
• ilgalaikė viza (D) – 60 EUR;
• supaprastinto tranzito dokumentai (STD) – 5 EUR.


Valstybių, sudariusių susitarimus su Europos bendrija dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, piliečiams taikomas 35 EUR mokestis už prašymų išduoti Šengeno vizas nagrinėjimą (70 EUR už prašymo nagrinėjimą skubos tvarka).

Kempinski
Jūsų prašymas apdorojamas...
Dėkojame už kantrybę

YOUR BROWSER IS NOT SUPPORTED

Please note that this website is optimised for Internet Explorer 10 and higher, as well as Google Chrome, Mozilla Firefox and Safari. To ensure that you are able to use our website to its full extent, we kindly ask you to upgrade your browser version, or select a different one. Thank you.