Hotel Exterior 2 - Kempinski Hotel Dalian
Hotel Exterior 3 - Kempinski Hotel Dalian
Lady in red - Kempinski Hotel Dalian

独具魅力的豪华客户服务

在大连凯宾斯基饭店,您将能充分享受我们五星级的卓越服务与非凡设施,并获得到难以忘怀的美妙体验。