Gerlach-Lights.jpg

Galeria

Poniżej można znaleźć zdjęcia, obrazki i logo, które aktualnie są do dyspozycji.

Wszelkie prawa z nimi związane są w posiadaniu hotelu Grand Hotel Kempinski High Tatras lub Kempinski Hotels i mogą zostać wykorzystane wyłącznie po pisemnej zgodzie. W razie zainteresowania należy się skontaktować pod adresem: stefan.simancik@kempinski.com

Modyfikacja rycin z jakiejkolwiek przyczyny jest bezwzględnie zakazana.
W przypadku wykorzystania w mediach należy podać datę i copyright. Jeśli nie podano inaczej, wykorzystanie nie jest płatne.

Page 1 of 3