Exterior | Kempinski Hotel Adriatic
View to the Pool | Kempinski Hotel Adriatic
Sunset | Kempinski Hotel Adriatic

Najnovije vijesti u Kempinski Hotelu Adriatic

Saznajte više o hotelu i kulturnim i zabavnim dogođanjima u okolici.
Kontaktirajte naš odjel za odnose s javnošću putem e-maila na lena.svilicic@kempinski.com. Za informacije i atraktivne ponude hotela, predbilježite se na naš newsletter putem "kontakt" formulara.