Hotel Entrance | Kempinski Hotel Adriatic Istria Croatia
Luxury Pool Area | Kempinski Hotel Adriatic
Private Secluded Beach with a View to the Piran Bay | Kempinski Hotel Adriatic Istria Croatia

Najnovije vijesti u Kempinski Hotelu Adriatic

Saznajte više o hotelu i kulturnim i zabavnim dogođanjima u okolici.
Kontaktirajte nas putem e-maila na gm.adriatic@kempinski.com. Za informacije i atraktivne ponude hotela, predbilježite se na naš newsletter putem "kontakt" formulara.