wide header image

Авторско право

 1. Съдържание

Кемпински Хотел Гранд Арена Банско (Гехард ЕООД) не поема отговорност за актуалността, точността, пълнотата или качеството на информацията и други изпозвани материали, при условие, само ако грешката е възникнала умишлено или поради груба небрежност. Това се отнася за всякакви загуби, допълнителни разходи или щети от всякакъв вид и характер, претърпени в резултат на използването на всякаква информация и материали, които Кempisnki S.A. предоставя на своите интернет сайтове. Всички оферти не са обвързващи и не създават ангажименти.

2. Препратки и връзки

Кемпински Хотел Гранд Арена Банско не носи отговорност за съдържанието, предоставено от трети страни.

3. Авторско право

Оформлението на интернет сайта, използваните снимки и лога са защитени с авторско право. Всяко копиране или използване на снимков материал или текст в други електронни или печатни публикации не е разрешено, без съгласието на Кемпински Хотел Гранд Арена Банско (Гехард ЕООД).

4. Правна валидност на тази Клауза за освобождаване от отговорност

Настоящата клауза за освобождаване от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет публикацията, към която сте били препратен. Ако някои от условията бъдат определени за недействителни по силата на съответните закони, то останалите условия няма да бъдат повлияни от този факт.